Law Firm Trojani

AV.FLORIAN TROJANI

Florian Trojani drejton zyrën që prej vitit 2011. Ai ka një eksperiencë prej mbi 16 vjetësh si avokat dhe konsulent ligjor. Florian Trojani ka përfunduar studimet në vitin 2006 ne Fakultetit Juridik ne Universitetin Shteteror. Pas studimeve filloi punë në Bashkine e Tiranes, si konsulent ligjor ne Drejtorine Juridike dhe më pas krijoi firmën e tij ligjore.

Av.Florian Trojani është i specializuar në cështja të tilla si cështje tregtare, bankare, të pronësisë,  të marrëdhënieve të punës, të mbledhjes së borxheve, cështje penale, etj. Florian Trojani eshte gjithashtu drejtor ekzekutiv i qendrës ‘Jean Jacque Rousseau’ dhe anetar bordi i qendres së mirënjohur ‘Res Publica’.

Law Firm Trojani

Blv. ‘Gjergj Fishta’, ndertesa 24, Hyrja 3, kati 2, ap.7, Tirana, Albania.

PHONE: +355 67 341 5984 

© ALL RIGHTS RESERVED

LAW FIRM TROJANI 2023