Law Firm Trojani

PËRFAQËSIMI NË GJYKATË

Qëllimi i zyrës së avokatisë është që të mbrojë maksimalisht dhe me ndershmeri interesat ligjore të klientëve te saj.  

Zyra e avokatise përfaqëson individët, bizneset, organizatat profesionale në të gjitha llojet e mosmarrëveshjeve civile, tregtare dhe administrative në të gjitha gjykatat e vendit dhe në të gjitha nivelet e saj. Ajo ka një eksperience 12 vjecare ne trajtimin e ceshtjeve gjyqesore, duke fituar shumicën dërrmuese të proceseve gjyqësore me natyrë civile dhe administrative, si dhe duke arritur rezultate pozitive në fund të gjykimeve penale.

Law Firm Trojani

Blv. ‘Gjergj Fishta’, ndertesa 24, Hyrja 3, kati 2, ap.7, Tirana, Albania.

PHONE: +355 67 341 5984 

© ALL RIGHTS RESERVED

LAW FIRM TROJANI 2023