Law Firm Trojani

Klientët tanë

Firma ligjore ka patur një gamë te gjere cështjesh duke nisur që nga individë deri te kompani të medha shqiptare dhe të huaja.

Firma ka ndjekur cështje të ndryshme: 

  • ‘Top Bast’ sh.a, të kompania më e madhe e basteve
  • ‘Telelink’, shoqeri tregtare
  • ‘OTE Greece’, kompani greke e telekomunikacionit
  • ‘Inoutalb’ shpk, shoqeri fasone
  • ‘JUMO Austria’, shoqëri e pajisjeve teknologjike
  • Qendra Kombëtare e Panaireve
  • ‘Shehu AG’ shoqëri ndërtimi
  • etj

Law Firm Trojani

Blv. ‘Gjergj Fishta’, ndertesa 24, Hyrja 3, kati 2, ap.7, Tirana, Albania.

PHONE: +355 67 341 5984 

© ALL RIGHTS RESERVED

LAW FIRM TROJANI 2023