Law Firm Trojani

Na Kontaktoni

Plotësoni formën dhe ne do ta ndjekim në kohën e duhur.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Emri & Mbiemri
Interesuar në:

Law Firm Trojani

Blv. ‘Gjergj Fishta’, ndertesa 24, Hyrja 3, kati 2, ap.7, Tirana, Albania.

PHONE: +355 67 341 5984 

© ALL RIGHTS RESERVED

LAW FIRM TROJANI 2023