Law Firm Trojani

FUSHA E VEPRIMIT

Law Firm ‘Trojani&Partners’ trajton çështje të ndryshme ligjore duke filluar që nga krijimi i shoqërive tregtare dhe i organizatave jofitimprurese dhe duke vazhduar tek konsulencat dhe perfaqesimet në gjykatë për marrëdhëniet kontraktuale, marrëdhëniet tregtare, marrëdhëniet e pronësisë, marrëdhëniet e punës, trajtimet e dëmshpërblimeve të aksidenteve dhe dëmtimeve të tjera, ndjekjen e apelimeve të gjobave apo detyrimeve tatimore, divorcet dhe urdhërat e mbrojtjes, çështjet penale në prokurori dhe në gjykatë, etj.

Law Firm Trojani

Blv. ‘Gjergj Fishta’, ndertesa 24, Hyrja 3, kati 2, ap.7, Tirana, Albania.

PHONE: +355 67 341 5984 

© ALL RIGHTS RESERVED

LAW FIRM TROJANI 2023