Law Firm Trojani

MBLEDHJE TË BORXHEVE

Zyra e avokatisë asiston kreditorët në mbledhjen e borxheve nga debitorët e tyre fillimisht nëpërmjet negociatave dhe më pas në gjykatë nëpërmjet lëshimit të urdhrit të ekzekutimit ose padive.

Law Firm Trojani

Blv. ‘Gjergj Fishta’, ndertesa 24, Hyrja 3, kati 2, ap.7, Tirana, Albania.

PHONE: +355 67 341 5984 

© ALL RIGHTS RESERVED

LAW FIRM TROJANI 2023